Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

ADATVÉDELEM
Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 

A kisgépek.hu oldalon található webáruház üzemeltetője minden törvényben előírt esetben figyelembe veszi a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A Blue Energy Hungary Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kisgépek.hu/adatvedelem címen.

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Blue Energy Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-021393

Az adatkezelő adószáma: 23193806-2-05

Az adatkezelő levelezési címe: 3526 Miskolc, Szeles utca 45.

Az adatkezelő e-mail címe: blueenergyhungary@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36205510021

Az adatkezelő honlapja: www.kisgépek.hu

 

Az adatkezelés főbb elvei

A kisgépek.hu oldal regisztráció nélkül is böngészhető és a vásárlás sincs regisztrációhoz kötve. Az első vásárlás alkalmával azonban meg kell adni a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért nem vállalunk felelősséget. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései és az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) jelentik.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés teljesítése, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég esetén adószám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az igényeknek megfelelően szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást biztosít (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, a megvásárolt termék(ek) jellemzői, a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Bohemiasoft s.r.o.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 370 01 České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85;

Adószám: CZ28090403;

cégjegyzékszám: C 16675;

kézbesítési cím: 370 01 České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85;

e-mail: info@eshop-gyorsan.hu;

telefonszám:  +36 1 701 0252.

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Koko Express Bt.

Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 05-06-011656

Az adatfeldolgozó székhelye: 3553 Kistokaj, Pesti út 1. GLS Miskolci Depó

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 061/802-0265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: d35@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó weboldala: www.gls-group.eu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 061/767 8282 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: www.posta.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Számlázással kapcsolatos adatkezelés:

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: NATURASOFT Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 11.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36309456880

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@naturasoft.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok kiállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, cég esetén az adószámát, valamint a megrendelt árucikkek és vagy szolgáltatások megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat tartalmazó bizonylatokat érinti. Az adatkezelés célja és feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. Az adatfeldolgozás időtartama a számviteli törvénynek megfelelően, a számlák kiállításától számítva 8 évig tart.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Pikers Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 3529 Miskolc, Vécsey Károly utca 7.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 46 353 894

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@pikers.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, valamint cég esetén az adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adattovábbítás

Az Ön által megadott adatokat a Blue Energy Hungary Kft. által üzemeltetett www.kisgépek.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, számlázás, kapcsolatfelvétel, a felhasználói és szolgáltató jogok érvényesítése. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A továbbított adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A kisgépek.hu informatikai rendszerei a telephelyén (3526 Miskolc, Szeles utca 45.) találhatók meg. Az adatkezelő szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

-          a tájékoztatáshoz való jog,

-          az adatok helyesbítéséhez való jog,

-          az adatok törléséhez való jog,

-          az adatok zárolásához való jog,

-          a tiltakozás joga.

 

Jogosult az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Jogosult az adatkezelés időtartamán belül kérni, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Kérheti a személyes adatainak törlését, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (például a számlázással összefüggésben).

Kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatait, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

-       ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

-       ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása az Ön hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóiról. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Központi telefonszám: 061/391-1400 

Webhely: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

A Blue Energy Hungary Kft. fenntartja magának a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

ZGQyNjI2Y